انگلیش ستر

English Setter

eng (1)

سایر نژادها

Read More

انگلیش کوکر اسپانیل

 • خوشحال، پاسخگو، پرانرژی
 • میزان محبوبیت, 52 امین نژاد محبوب دنیا
 • دسته بندی نژاد سگ‌های ورزشی
Read More

کوکر اسپانیل

 • شخصیت خوشرو، باهوش، بازیگوش
 • میزان محبوبیت, 30 امین نژاد محبوب دنیا
 • دسته بندی نژاد سگ‌های ورزشی
Read More

کرلی کتد رتریور

 • شخصیت با اعتماد به نفس، مغرور، باهوش
 • میزان محبوبیت, 62 امین نژاد محبوب دنیا
 • دسته بندی نژاد سگ‌های ورزشی
Read More

باربت

 • شخصیت سرگرم کننده، دوست داشتنی و هوشمند
 • میزان محبوبیت, محبوب ترین نژاد دنیا
 • دسته بندی نژاد سگ‌های ورزشی
Read More

بویکین اسپانیل

 • باهوش، با اعتماد به نفس
 • میزان محبوبیت, 100 امین نژاد محبوب دنیا
 • دسته بندی نژاد سگ‌های ورزشی
Read More

آمریکن واتر اسپانیل

 • پرجنب و جوش، هوشیار، دارای رفتاری دوستانه
 • میزان محبوبیت, 166 امین نژاد محبوب دنیا
 • دسته بندی نژاد سگ‌های ورزشی
Read More

کلامبر اسپانیل

 • آرام، نجیب زاده، سرگرم کننده
 • میزان محبوبیت, 143 امین نژاد محبوب دنیا
 • دسته بندی نژاد سگ‌های ورزشی
Read More

چساپیک بای رتریور

 • حساس، مهربان، آرام
 • میزان محبوبیت, 45 امین نژاد محبوب دنیا
 • دسته بندی نژاد سگ‌های ورزشی
Read More

فیلد اسپانیل

 • شخصیت شیرین، حساس و سرگرم کننده
 • میزان محبوبیت, 149 امین نژاد محبوب دنیا
 • دسته بندی نژاد سگ‌های ورزشی
Read More

انگلیش اسپرینگر اسپانیل

 • شخصیت, دارای رفتاری دوستانه، بازیگوش
 • میزان محبوبیت, 27 امین نژاد محبوب دنیا
 • دسته بندی نژاد سگ‌های ورزشی
Read More

بریتانی

 • شخصیت خوش رو، پرانرژی، باهوش و سرگرم کننده
 • میزان محبوبیت, 26 امین نژاد محبوب دنیا
 • دسته بندی نژاد سگ‌های ورزشی
Previous
Next
Slider