آبزیان

اهمیت کاربرد جلبک های دریایی در تغذیه میگوی پرورشی

کاربرد مستقیم پودر جلبکهای دریایی و یا استفاده از عصارهی آنها در خوراک آبزیان از جمله میگو به جهت دارا بودن منابع پروتئینی، معدنی و ویتامینی در مطالعات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و این در حالی است که ذخایر ماهیان غیرماکول تامین کنندهی پودر ماهی مورد استفاده در صنعت خوراک آبزیان روز به روز در حال…

نقش پروبیوتیک­ها در تغذیه میگو

امروزه پرورش آبزیان از جمله میگو به عنوان منبع تامین پروتئین افزایش یافته است. از آنجا که ماهی و میگو مورد مصرف انسان قرار می­گیرند، توجه به پیشگیری و کنترل بیماری در آنها دارای اهمیت فراوان است. به دلیل منع مصرف آنتی بیوتیک در پرورش آبزیان، محققان به دنبال جایگزین مناسب می­باشند. پروبیوتیک­ها میکروب­های زنده هستند…

اثر استفاده از اسیدهای آلی و مکانیسم عمل آنها در تغذیه میگو

نقش محرک­های رشد آنتی­بیوتیکی در تغدیه آبزیان و میگو به خوبی مشخص است. اما به دلیل ایجاد مقاومت آنتی­بیوتیکی در انسان و آسیب به محیط زیست، استفاده از آنها توسط اتحادیه اروپا منع شده است. بنابراین یافتن جایگزین مناسب به منظور بهبود عملکرد رشد و زنده­مانی در آبزیان و میگو حائز اهمیت می­باشد. اسیدیفایرها شامل…

Slider