نقش پروبیوتیک­ها در تغذیه میگو

چکیده

امروزه پرورش آبزیان از جمله میگو به عنوان منبع تامین پروتئین افزایش یافته است. از آنجا که ماهی و میگو مورد مصرف انسان قرار می­گیرند، توجه به پیشگیری و کنترل بیماری در آنها دارای اهمیت فراوان است. به دلیل منع مصرف آنتی بیوتیک در پرورش آبزیان، محققان به دنبال جایگزین مناسب می­باشند. پروبیوتیک­ ها میکروب­ های زنده هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی روده بر میزبان تاثیر گذاشته و منجر به بهبود میکرو فلور روده می­گردند. اثر مفید پروبیوتیک از چند سویه باکتری نسبت به پروبیوتیک تشکیل شده از یک سویه باکتری بیشتر است. پروبیوتیک­ ها به عنوان بهترین جایگزین برای آنتی­بیوتیک ­ها محسوب شده و  با بهبود تعادل میکروبی روده و غالب شدن باکتری­ های مفید منجر به بهبود زنده­مانی و عملکرد رشد می­شوند. باکتری­ هایی که اکثرا به عنوان پروبیوتیک مورد استفاده قرار می­گیرند متعلق به جنس Vibrio، Bacillus، Pseudomonas، Alteromonas و Thalassobacter بوده و باکتری ­های اسید لاکتیک و مخمر نیز رایج هستند. هنگامی که آبزیان در معرض یک پاتوژن قرار می­گیرند، پروبیوتیک­ ها مکانیسم دفاعی ذاتی را تحریک کرده و زنده­مانی را افزایش می­دهند. برای استفاده موثر از پروبیوتیک­ ها، زمان­بندی، مقدار، روش استفاده و شرایط فیزیولوژیکی باید با دقت مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله اثر پروبیوتیک­ ها در تغذیه میگو و مکانیسم عمل آنها بررسی شده است.

کلید واژه: پروبیوتیک­ ها، میگو، جمعیت میکروبی، عملکرد

مقدمه

آبزیان منبع مهم پروتئین برای مصرف انسان هستند. از جمله گونه­ های مهم آبزیان انواع میگو بوده و پرورش آن در جهان رو به افزایش است. با افزایش پرورش آبزیان توجه به بیماری ­ها و مشکلات مربوط به آن و راه­ های پیشگیری توسعه پیدا کرده است. به دنبال تصویب قانون منع استفاده از آنتی بیوتیک­ها به دلیل بروز مقاومت دارویی در آبزیان، وجود باقیمانده آنتی­بیوتیک در محصولات و ورود مقدار زیادی آنتی­بیوتیک به محیط زیست و غیره، به­کارگیری روش­ های پیشگیری و سازگار با محیط زیست بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است (Balcázar et al., 2006; Lakashami et al., 2013). موادی مانند پپتید های ضد باکتری، پروبیوتیک­ ها و پری­بیوتیک­ ها در حوزه آبزیان به خصوص با توجه به روش ­های نوین سیستم­ های تولید ارگانیک دارای اهمیت هستند (Bricknell and Dalmo, 2005; Marques et al., 2006b).

هنگامی که آبزیان در معرض یک پاتوژن قرار می­گیرند، پروبیوتیک­ ها مکانیسم دفاعی ذاتی را تحریک کرده و زنده­مانی را افزایش می­دهند. استفاده از پروبیوتیک ­ها در پرورش میگو به غلبه بر شرایط تنش، از جمله دستکاری، دسته بندی، واکسیناسیون، جابجایی، انتقال به آب شور، درمان ضد انگل و … کمک می­کنند (Marques et al., 2006a; Bricknell and Dalmo, 2005; Burrells et al. 2001). پروبیوتیک­ ها اجزای مختلف سیستم ایمنی سلولی و همورال را تحریک کرده و به افزایش اثربخشی واکسن کمک می­کنند و بر پاسخ ایمنی غیر اختصاصی نیز تأثیر می­گذارند (Sakai, 1999 Witteveldt et al., 2004;).

انواع پروبیوتیک

پروبیوتیک ­ها میکروب­ های زنده هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی روده بر میزبان تاثیر گذاشته و منجر به بهبود میکرو فلور روده می­گردند. اثر مفید پروبیوتیک­ از چند سویه باکتری نسبت به پروبیوتیک تشکیل شده از یک سویه باکتری بیشتر است (Hai et al., 2009a; Hai et al., 2009b). پروبیوتیک ­ها از باکتری­ های مختلف، جلبک ­های قهوه­ ای و قرمز، قارچ­ های خاکی و مخمر دریایی بدست می­آیند. بسیاری از باکتری­  های گرم مثبت هوازی اجباری یا بی­هوازی اختیاری در دستگاه گوارش حیوانات خشکی­زی یافت می­شوند، در حالی که بی­هوازی گرم منفی اختیاری در آبزیان غالب است. بی­هوازی­ های سیمبیوتیک ممکن است در روده خلفی برخی از ماهی­ های گرمسیری علفخوار غالب باشند. گونه باکتری بین گونه­ های آب شیرین و دریایی نیز متفاوت است. Vibrio و Pseudomonas رایج­ترین جنس در سخت پوستان، ماهی­های دریایی و دو کف ه­ای­ ها بوده، در حالی­که Aeromonas، Plesiomonas و Enterobacteriaceae در ماهی­های آب شیرین غالب هستند. جمعیت­ میکروبی روده می­تواند تحت تاثیر تغییرات درجه حرارت و شوری قرار گیرند. جمعیت میکروبی روده آبزیان با نفوذ میکروب ­هایی که از آب و غذا می­آیند نیز به سرعت تغییر می­کند (Bricknell and Dalmo, 2005; Sajeevan et al., 2006; Hai and Fotedar, 2010).

به­طور کلی، پروبیوتیک­ های تجاری شامل کنستانتره باکتری، ویتامین، و مواد مغذی هستند. علاوه بر این، تعدادی از مواد شیمیایی، پلی­ساکاریدها، عصاره­ های گیاهی و یا برخی از افزودنی­ های مغذی در جیره آبزیان به عنوان مکمل­ در آنها گنجانده شده است (Burrells et al. 2001; Verschuere et al., 2000). باکتری­هایی که اکثرا به عنوان پروبیوتیک مورد استفاده قرار می­گیرند متعلق به جنس Vibrio، Bacillus، Pseudomonas، Alteromonas و Thalassobacter بوده و باکتری­های اسید لاکتیک و مخمر نیز رایج هستند. در مقابل، Vibrioهای دیگر، Flavobacterium، Pseudomonas، Alteromonas و Aeromonas انواع بیماریزای آن بوده و موجب مرگ و میر میگو می­شوند (Hai and Fotedar, 2010; Lakshmi et al., 2013).

روش مصرف

برای استفاده موثر از پروبیوتیک­ها، زمان­بندی، مقدار، روش­ استفاده و شرایط فیزیولوژیکی باید با دقت مورد توجه قرار گیرد. پروبیوتیک­ها را می­توان از طریق مکمل در خوراک، غوطه­وری در سطح آب، غوطه­وری در زیر آب و بلع به میگو رساند، که در بین آنها بهترین روش به صورت مکمل خوراکی و ترکیب با غذا است. استفاده بیش از حد و یا طولانی مدت از پروبیوتیک­ها می­تواند منجر به سرکوب ایمنی پاسخ مداوم سیستم ایمنی غير اختصاصي شود (Gomes et al., 2009; Sakai, 1999).

مکانیسم اثر

روش عملکرد پروبیوتیک­ها عبارت است از: 1- بهبود کیفیت آب؛ 2- تولید ترکیبات مهار کننده یا آنتی بیوتیک­ها؛ 3- رقابت برای مواد شیمیایی، انرژی، مواد مغذی و یا جایگاه اتصال؛ 4- بهبود پاسخ ایمنی؛ 5- تامین مواد مغذی ماکرو و میکرو و آنزیم­های هضمی؛ و 6- تعدیل اثرات متقابل با محیط (Balcázar et al., 2006a; Verschuere et al., 2000; Gomes et al., 2009). اثر بخشی پروبیوتیک­ها در بهبود کیفیت آب ثابت شده است. پروبیوتیک­ها تجزیه مواد آلی را افزایش داده، غلظت فسفر و نیتروژن را کاهش و آمونیاک، نیتریت و سولفید هیدروژن آب را کنترل می­کنند و شرایط محیطی را برای پرورش میگو مناسب می­سازند (Verschuere et al., 2000; Wang and He, 2009).

پروبیوتیک­ها نقش مهمی در ایجاد مقاومت به بیماری­های عفونی دارند و مواد ضد باکتریایی تولید کرده که از ورود باکتری­های بیماری­زا به ارگانیسم جلوگیری می­کنند. رقابت با پاتوژن­ها در گیرنده­ها ممکن است اولین اثر پروبیوتیک باشد. Bacillus foraminis و B. cereus biovartoyoi اثر آنتاگونیست علیه Streptocoscus iniae و Photobacterium damselae دارند. به طور کلی، جمعیت میکروبی مواد شیمیایی تولید می­کنند که خاصیت ضد ویروس، باکتری­کشی و یا توقف رشد باکتری­های دیگر نشان می­دهند. برخی پروبیوتیک­ها می­توانند اسید آلی تولید کنند که با کاهش pH، از رشد بسیاری از باکتری­های بیماری­زا جلوگیری می­کنند. پروبیوتیک­ها از فلور روده در مقابل عوامل بیماری­زا محافظت می­کنند (Guo et al., 2009; Ringo et al., 2007; Lakshmi et al., 2013; Hai and Fotedar, 2010). در مطالعه­ای زنده­مانی میگو وانامی تغذیه شده با پروبیوتیک که در معرض V. harveyi بیماری­زا قرار داشتند 100% بود در حالی­که تنها 26% میگوهای پرورش یافته بدون پروبیوتیک زنده ماندند (Rengpipat et al., 1998).

Lactobacillus spp. در طی تخمیر لاکتیکی، ترکیبات مختلفی مانند اسیدهای آلی، دی­استیل، هیدرو پراکسید و پروتئین­های باکتری­کش تولید می­کنند. این ترکیبات می­توانند سیستم ایمنی را فعال کرده و مقاومت نسبت به عفونت­های ویروسی، باکتری­ها، قارچ­ها و انگل­ها را افزایش داده و یا باکتری­های بیماری­زا در سیستم­های پرورش آبزیان را مهار کنند (Verschuere et al., 2000; Rengpipat et al., 1998). استفاده از پروبیوتیک­ها موجب بهبود زنده­مانی، سرعت رشد، و ضریب تبدیل میگو­ها می­شود. Guo و همکاران (2009) نشان دادند که استفاده از B. fusiformis باعث افزایش زنده­مانی میگوی وانامی می­گردد. باکتری­های فتوسنتز کننده و Bacillus spp. عملکرد رشد میگوی وانامی را با افزایش فعالیت لیپاز و سلولاز بهبود بخشیدند (Wang, 2007). فعالیت آمیلاز، پروتئاز کل و لیپاز در میگوی هندی تغذیه شده با پروبیوتیک باسیلوس افزایش یافت و درنتیجه رشد بهتری نسبت به تیمار شاهد نشان دادند (Ziaei-Nejad et al., 2006). پروبیوتیک Bacillus coagulans به عنوان افزودنی در آب موجب افزایش زنده­مانی و فعالیت آنزیم­های هضمی لارو میگوی وانامی شد (Zhou et al., 2009). پروبیوتیک Pediococcus acidilactici در میگوی وانامی بر استرس اکسیداتیو و عملکرد آنتی­اکسیدان اثر مثبت داشت (Castex et al., 2010). استفاده از پروبیوتیک Bacillus subtillis در جیره میگوی آب شیرین منجر به بهبود عملکرد رشد گردید (Saad et al., 2009). تغذیه میگوی وانامی با پروبیوتیک منجر به بهبود رشد و سیستم ایمنی گردید. در شرایط استرس آمونیاکی تاثیر مثبت آن بیشتر بود (Zhang et al., 2012).

نتیجه­گیری

با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف، می­توان از پروبیوتیک­های تشکیل شده از یک سویه و یا چند سویه باکتریایی به عنوان جایگزین مناسبی برای آنتی­بیوتیک­ها استفاده نمود. پروبیوتیک­ها با بهبود تعادل میکروبی روده و غالب شدن باکتری­های مفید منجر به بهبود زنده­مانی و عملکرد رشد میگوها می­شوند.

Slider