شرايط اخذ نمايندگی

شرايط اخذ نمايندگی

1- تکمیل فرم نمایندگی، ارائه مدارک شناسایی برابر با اصل، گواهی امضاء، تعیین تضامین کافی که کیفیت و شرایط آن از سوی طرف اول تعیین می­گردد.
2- خريد طبق تناژ توافق شده از محصولات در هر ماه.
3- عدم فعالیت و فروش محصولات مشابه (برندهای دیگر) و موازی توسط طرف دوم قرارداد و فعالیت فقط در مناطق قید شده در قرارداد.
4- پرداخت با توجه به شرایط و توافق انجام شده در قرارداد به دو شکل:
1-4- پرداخت نقدی
2-4- پرداخت فروش قطعی بصورت اعتباری با بازه پرداخت حداکثر 75 روزه.
5- تضامين حسن انجام کار
1-5- ضمانت نامه بانکی: ضمانت نامه بانکی معتبر تعهد پرداخت با مدت زمان و مبلغ مشخص.
تعهدات طرف اول تا سقف 90 درصد ارزش ضمانت نامه
2-5- سند مالکیت: وثیقه ملکی یا تجاری تا سقف 15 درصد ارزش ملک.
تعهدات طرف اول تا سقف 70 درصد ارزش ضمانت نامه
برای اطلاعات بیشتر درباره اخذ نمایندگی با ما در تماس باشید
Slider